Heling van binnenuit op een diepliggend,
instinctief niveau

Brainspotting

Als je met een probleem worstelt, of je hebt iets schokkends meegemaakt dan is "erover praten" vaak heel zinvol. Echter, velen zullen het gevoel herkennen dat alles is gezegd, je het gevoel hebt dat je jezelf gaat herhalen, dat je alle adviezen wel gehoord hebt. Maar....het gevoel wil niet volgen, en het lijkt alsof dat gevoel je gedrag in het nu bepaalt.

Brainspotting is een methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren in de weg staan. Het richt zich op andere delen van het brein dan het deel waarmee we denken en redeneren. Het richt zich op het middenbrein( emotiedeel) en op het lagere brein( instinctieve/reflexmatige deel). Het blijkt steeds meer uit onderzoek naar het enorme aanpassingsvermogen van ons brein, dat deze 2 delen een belangrijke rol spelen in het opslaan van gebeurtenissen in ons leven.

Een brainspot is de stand of positie van de ogen die gekoppeld is aan de emotionele en lichamelijke activiteit van een gebeurtenis. Als je over iets praat kijk je vaak naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken belangrijke gebieden in de hersenen gestimuleerd. Hierdoor wordt informatie die in die gebieden ligt opgeslagen in de vorm van onverwerkte "informatie-capsules" vrijgemaakt en als het ware gereorganiseerd. Het zelfhelende vermogen van de mens wordt aangesproken waardoor diepgaande verwerking plaats kan vinden.

Het is ontwikkeld door David Grant Phd, die bij toeval op dit fenomeen stuitte in 2003 vanuit zijn EMDR werk en het verder heeft ontwikkeld. Over de hele wereld zijn er inmiddels 8000 brainspottherapeuten actief.

Binnen alle coachingsvraagstukken kan brainspotting een plaats innemen. Het is ook geschikt voor kinderen.

Zomaar wat voorbeelden:

  • Stressgerelateerde klachten
  • Schokkende gebeurtenissen met herinneringen waar je last van hebt
  • Fobieen
  • Angsten, waaronder faalangst
  • Verbetering van presteren onder druk zoals bv bij sporters, artiesten enz.

Na een sessie die 1 tot 1,5 uur duurt kun je het volgende ervaren:

  • Vermoeid
  • Versterkt dromen
  • Vroeg wakker
  • Het gevoel met iets bezig te zijn waar je niet precies de vinger op kunt leggen

Al deze dingen hebben te maken met het feit dat verwerken doorgaat na de sessie. Je hoeft niets speciaals te doen, behalve goed voor jezelf zorgen en je realiseren dat je hard aan het werk bent geweest.