De manier om iets in beweging te brengen,
is ervan uit gaan dat er al beweging is

Het enneagram

Wat is het enneagram?

Het enneagram is een eeuwenoude karaktertypologie en een zeer waardevol en bruikbaar typerings-en ontwikkelingsinstrument. Als typeringsmodel is het in staat om mensen in te delen in negen, duidelijk van elkaar te onderscheiden, karaktertype’s. Alle typen zijn even waardevol met specifieke kwaliteiten. Hoewel ieder mens aspecten van ieder type in zich heeft, is er bij bijna iedereen 1 type uitvergroot, met zijn eigen motivatie en drijfveren om te denken en te handelen.

Het onderscheidt zich van andere modellen doordat het mensen niet zozeer indeelt op basis van gedrag, maar op basis van drijfveren en motivatie. Deze bepalen namelijk onze kijk op de werkelijkheid, en verklaren waarom we op een bepaalde manier handelen. Uiterlijk hetzelfde gedrag heeft bij ieder persoon een andere achterliggende drijfveer. Bijvoorbeeld:
  • Probeer je controle te houden om je eigen kwetsbaarheid te verbergen of word je handelen ingegeven door je behoefte aan harmonie?
  • Verzamel je graag kennis om onafhankelijk te zijn, of past dit in je streven naar veiligheid?
  • Biedt je graag de helpende hand om gewaardeerd te worden of vanuit een sterk normen-en waardenbesef?

Onze drijfveren vormen een diepere laag van onze persoonlijkheid. Echte groei begint op dit niveau.

Wat brengt het enneagram?

Het enneagram kan je leren om je gedragspatronen te herkennen en waar nodig te doorbreken. Dit is een eerste stap op weg naar bewust kiezen voor een bepaalde strategie. Het stelt je in staat een diep begrip van je eigen karakter te krijgen en het geeft een helder inzicht in je relaties met anderen. Het is een rijke bron voor zelfreflectie, zelfkennis en acceptatie. Het geeft tevens een inzicht in wat ieder type geneigd is te gaan doen onder stress of juist bij ontspanning.

Het kan je begripvoller en milder naar jezelf en naar anderen maken, waardoor het geschikt is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is niet bedoeld om in hokjes te plaatsen en daarmee te stigmatiseren. Het is bedoeld als hulpmiddel om via de weg van kennis van - en inzicht in je persoonlijkheid nieuwe wegen te kunnen en willen bewandelen.