www.crescere.info
info@crescere.info
06 36572341

Praktisch

Een coachingssessie duurt 55 minuten. In onderling overleg kan er afgesproken worden met sessie van 1½ uur te werken.

Kosten:

  • Particulieren: €80,00
  • CSR-traject voor werknemers van bedrijf: €100,00
Er wordt geen BTW in rekening gebracht i.v.m. de KOR (Kleineondernemersregeling).

Internationale Ethische code

Voor de Internationale Ethische code voor beroepscoaches verwijs ik naar: https://www.nobco.nl/organisatie/internationale-ethische-code-iec

Geschillen

Indien er een geschil ontstaat vraag ik u dit met mij te bespreken om tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt wijs ik u op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht: https://www.nobco.nl/aanbod-voor-coaches/klachtenprocedure-nobco