Eric Berne

Awareness requires living in the here and now, and not in the elsewhere, the past or the future

Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse (TA) is in 1950 ontwikkeld door Eric Berne, een Canadese psychiater, die het vervolgens naar de Verenigde Staten bracht, waar het verder ontwikkeld is.

Wat doet de TA?

De TA analyseert de communicatie (de transactie’s) tussen mensen. Het maakt duidelijk wat er in de communicatie tussen mensen gebeurt. Daarnaast kijkt het naar wat mensen drijft om bepaalde dingen te doen. Dus, wat het gedrag zegt over wat er van binnen bij iemand gebeurt, over de structuur van de persoonlijkheid. Het hanteert daarbij het Ouder-Volwassene-Kind model.

De theorie van de TA bevat de volgende kenmerken:

  • Hoe functioneren mensen intra-persoonlijk
  • Hoe communiceren mensen en waardoor ontstaan communicatiestoringen
  • Hoe kunnen beslissingen in de jeugd invloed hebben op het gedrag op latere leeftijd met soms onwenselijke gevolgen

De filosofie van de TA

Mensen bepalen hun eigen lot door middel van besluiten en deze besluiten kunnen worden herzien.

Het doel van de TA

Een zo open en zo authentiek mogelijke communicatie tussen mensen onderling tot stand brengen en een steeds grotere bewustwording van wie men zelf is. Met andere woorden: het bereiken van autonomie.

 

Communicatiemuur

BedoeldGezegd
GezegdGehoord
GehoordBegrepen
BegrepenAkkoord
AkkoordGedaan