Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien

Franciscus van Assisi

Wat doe ik...

U kunt bij mij terecht voor:

  1. Begeleiding bij overspanning of burn-out. Dit coachingstraject loopt volgens de Chronische Stress Reversal methode. Dit is een methode die uitgaat van het principe dat er eerst fysiologisch herstel moet zijn, of te wel de energiehuishouding is weer op orde alvorens je gaat kijken naar achterliggende oorzaken en reintegratie. Herstellen, vitaliteit herwinnen en opbouwen en dan reintegratie. Voor meer informatie zie: www.csrcentrum.nl
  2. Hulp bij uiteenlopende vragen en problemen op het gebied van persoonlijke- en professionele ontwikkeling zoals bijvoorbeeld:
    • Ik wil een verandering in mijn leven en kom er zelf niet uit
    • Ik heb behoefte aan een professioneel luisterend oor om mijn gedachten te ordenen
    • Ik vraag me af “waarom overkomt mij dit nu”, en hoe kan ik er invloed op uitoefenen?
  3. Je hebt iets meegemaakt in je leven waar je niet goed los van kunt komen en een onwenselijke rol blijft spelen in je huidige leven en dat wil je niet. Praten erover helpt niet verder, dan kan brainspotting een uitkomst bieden.

Het valt niet op voorhand te voorspellen hoeveel gesprekken er nodig zijn, aangezien iedere hulpvraag en ieder persoon verschillend is. Na 1 tot 2 gesprekken kan ik wellicht meer zeggen over wat u, mijns inziens wellicht nodig heeft. Het kan ook voorkomen dat mijn advies is om voor een andere vorm van hulpverlening te kiezen, bijvoorbeeld een ander type coach, psycholoog of relatietherapeut.

Tijdens ons gesprek werk ik doel- en oplossingsgericht.Het doel wordt gekenmerkt door: wat wil ik wel ? Wat wil ik bereiken of veranderen? Soms is een blik terug naar de kindertijd en de jeugd nodig om te begrijpen hoe dingen ontstaan zijn. Inzicht daarin is belangrijk om een veranderslag te kunnen maken. De coaching vindt echter voornamelijk plaats in het huidige moment: wat wil en kan ik nu doen? Het coachingsproces is gericht op bewustwording-, bijsturing- en waar nodig verandering van gedrag. Want: “Als je blijft doen wat je altijd doet, zul je blijven ervaren wat je altijd ervaart”.

Ik maak gebruik van het enneagram binnen ons gesprek, een hulpmiddel bij inzicht in uw karaktertype en persoonlijkheid.De kennis over uw enneagramtype helpt om het gesprek en proces te laten verlopen zodat het voor u werkbaar en prettig is. Daarnaast gebruik ik om het veranderproces te begeleiden invalshoeken vanuit de TA (transactionele analyse) en NLP (neurolinguistisch programmeren). Voor de meer traumagerelateerde zaken en de onderwerpen die passen binnen de uitspraak: “ik weet het allemaal wel, maar het voelt nog steeds niet zo”, gebruik ik brainspotting.