Persoonlijke ontwikkeling aan de hand van lichaamsbewustwording en het enneagram

Persoonlijke ontwikkeling

  • Loop je regelmatig tegen hetzelfde gedrag aan wat je al heel vaak hebt willen veranderen?
  • Bemerk je irritatie en onmin met dezelfde soort personen om je heen en wil je weten waarom?
  • Ben je geinteresseerd in de verscheidenheid aan persoonstype’s zodat je meer begrip gaat hebben voor anderen en daardoor beter kunt samenwerken?
  • Ben je bereid te leren naar jezelf te kijken en jezelf te nemen en te zien zoals je bent?

Train jezelf in lichaamsbewustwording. Leer om te bepalen hoe het echt met je is en wat je wilt. Doe dit vanuit lichaamsbewustwording en maak kennis met het enneagram en bepaal je eigen type. Zodat de verandering van binnen komt en eigen is. Zodat je meer begrip voor jezelf en voor anderen gaat hebben. Voor je sterke kant en je kwetsbaarheden, voor het geheel.

Dan is samen met mij je enneagram-type bepalen en daar inzicht in krijgen hetgeen je moet doen. Het geeft je inzicht in je innerlijke drijfveren die je gedrag bepalen. Dat wil zeggen dat je gaat zien en begrijpen waarom je doet wat je altijd doet en waarom het (nog) niet gelukt is om het te veranderen.

Het Enneagram

Het enneagram is een psycho-spirituele karaktertypologie die de mensheid in 9 types verdeelt. Dat zijn dus grote groepen mensen die allemaal hun eigen specifieke gedrag vertonen. Wat ze per type gemeen hebben is hun dieperliggende drijfveren, hun fixaties en verlangens. En daarmee hun voorkeursgedragingen. We herkennen allemaal wel iets van ieder type. Echter 1 type hoort echt bij je en geeft inzicht in wat je werkelijk beweegt, en wat de richting is van je ontwikkelingspad. Waar je staat en wat je nog te doen hebt, we zijn namelijk nooit uitgeleerd.

Het enneagram is meer dan 4500 jaar oud en werd beinvloed door verschillende psychologische stromingen en alle wereldreligies.

Voorbeeld van verschillende drijfveren:

Ben je een perfectionist? Als je enneagramtype 1 bent dan heeft dat te maken met het feit dat je vanuit idealisme sterke normen en waarden hebt hoe de wereld, de maatschappij en bijvoorbeeld het bedrijf waar je werkt zou moeten werken. Perfectie nastreven kan dan het gevolg zijn van je poging dit ideaalbeeld zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Te veel van het goede is echter nooit goed en kan leiden tot star gedrag en onbuigzaamheid.

Ben je een type 6 en vind je jezelf een perfectionist, dan kan dat komen doordat je bang bent het niet goed te doen, om fouten te maken en daarop afgerekend te worden. Je speelt liever op safe, en hebt behoefte aan duidelijkheid. Dan is perfectionisme een poging om deze veiligheid te creeeren.

Je ziet: heel verschillende drijfveren laten hetzelfde gedrag aan de buitenkant zien. Vandaar dat bepalen wat je voorkeursgedragingen zijn,in dit voorbeeld perfectionisme, onvoldoende aanknopingspunt geeft voor ontwikkeling. Je moet om effectief en blijvend te veranderen je drijfveren voor en fixaties onder dat gedrag leren kennen en begrijpen.

Echte en blijvende verandering komt van binnenuit, wanneer je naar jezelf durft te gaan kijken.

De kracht van de 9 types en de richting die ieder type aangeeft bij persoonlijke ontwikkeling

Bij stress en vermoeidheid volg je het pad als het ware de verkeerde kant op en ontstaat er ongezond gedrag. Voor jezelf en voor anderen. Dit gedrag zit vaak in de hoek van “de blinde vlek” en wordt soms meer door anderen dan door onszelf herkend. Persoonlijke ontwikkeling, de onderliggende drijfveren voor je gedrag leren kennen kan helpen om dit in je bewustzijn en verandering binnen je invloedssfeer te brengen.

( tekst hieronder: hij staat voor hij/zij)

De Hervormer

De hervormer is idealistisch, betrouwbaar en integer. Hij is een echte aanwinst als het erop aan komt dat de zaken nauwkeurig en volgens de regels gebeuren.

Als de 1 minder gezond is door bijvoorbeeld stress en vermoeidheid kan hij wat krampachtig worden en uiteindelijk zelfs bozig en wrokkig. Uiteindelijk is hij niet meer herkenbaar aan zijn oorspronkelijke idealisme en betrouwbaarheid.

De Helper

De helper is betrokken, empathisch en zorgzaam. Het zijn de mensen die altijd klaar staan voor een ander en van nature aanvoelen wat een ander nodig heeft. Veel tweeen werken dan ook in de zorg.

De 2 kan dominant en bemoeizuchtig worden als hij niet gezien wordt in zijn goede bedoelingen en hij zich daardoor miskend voelt. Hij gaat nog harder zijn best doen en pleegt makkelijk roofbouw

De Bereiker

De bereiker is doelgericht, besluitvaardig en gedreven. Het is het type mens wat goed uit de verf komt als interimmanager.

Als de 3 oververmoeidheid raakt kan hij nog harder gaan werken, ongeduldig en onbenaderbaar worden. Uiteindelijk kan hij in situaties belanden die hij niet heeft gewild en zijn originele daadkracht verliezen en onzeker en richtingloos worden.

De Romanticus

De romanticus is een fijngevoelig, meelevend en creatief mens. Hij bekijkt zaken graag en goed van de andere kant en maakt soms een speciale indruk. Dit vindt hij ook prettig, hij ziet zichzelf ook als anders dan anderen. Hij voegt een speciale glans toe aan het leven en aan groepen mensen.

Als de 4 uit balans is kan hij doorschieten in zijn behoefte speciaal te zijn en melancholisch,dramatisch en uiteindelijk depressief worden. Hij gaat kleine dingen uitvergroten en wordt angstig om alleen te staan.

De Onderzoeker

De onderzoeker is leergierig, scherpzinnig en beschouwend. Hij neemt graag kennis tot zich en is nooit uitgeleerd. Je kunt goed bij hem terecht als je wilt weten hoe iets diepgaand in elkaar zit.

De 5 kan onder invloed van stress en emotie te veel zijn eigen gang gaan en zich superieur voelen aan anderen. Hij vergeet als het ware de mensen om hem heen en ervaart dit zelf niet als een probleem

De Loyalist

De loyalist is een uiterst betrouwbare, loyale en harde werker. Het zijn vaak aardige en charmante mensen. Menig bedrijf kan bouwen op de loyalist. Om dit te kunnen doen heeft hij duidelijkheid en veiligheid nodig.

De 6 kan door drukte, stress en onduidelijkheid angstig worden. Om dit te compenseren gaat hij te hard werken. Uiteindelijk ontwikkelt hij een tunnelvisie en wordt hij negatief, achterdochtig en passief-agressief.

De Enthousiasteling

De zeven is spontaan, nieuwsgierig en optimistisch. Altijd in voor wat nieuws en enorm inventief en enthousiast. Houdt het heft in handen om het leven in al zijn facetten te beleven.

Als het leven saai en voorspelbaar wordt voor de 7 en hij er te weinig invloed op kan uitoefenen ervaart hij stress en kan hij prikkelbaar, kritisch en gefrusteerd worden. Van zijn oorspronkelijke enthousiasme is dan weinig meer over.

De Leider

De leider is een onafhankelijk type mens. Hij is direct in zijn communicatie en ruimhartig naar andere mensen toe. Hij neemt het graag op voor anderen, heeft weinig voor zichzelf nodig. Het is het type mens wat anderen op sleeptouw neemt als ze het nodig hebben.

Als het niet goed gaat met de 8 dan sluiten ze zich af, gaan nog minder communiceren, worden steeds meer overtuigd van hun eigen gelijk en dwingen dit desnoods af.

De Vredestichter

De 9 is diplomatiek, verdraagzaam en zeer intuitief. Hij kan bijvoorbeeld goed uit de verf komen als bemiddelaar. Hij verbindt mensen op een bescheiden en natuurlijke wijze.

Als de 9 onder druk staat en oververmoeid raakt kan hij ontwijkend en klagend worden. Hij legt de fout dan alleen bij de ander. Hij raakt het contact met wat hij zelf wil uiteindelijk volledig kwijt en wordt passief.

Voor meer weten over mijn werk?

Neem vrijblijvend contact met mij op